Reglementen

Lidgeld

Het lidgeld bedraagt 50 euro/seizoen. Een vergunning bij de wielerbond, die tevens een verzekering inhoudt, is hierbij niet inbegrepen. Deze bedraagt voor een individuele aansluiting 28 euro en voor de hele familie 33 euro. Dit kun je regelen via de site van Cycling Vlaanderen www.wielerbondvlaanderen.be

Nieuwe leden

Potentieel nieuwe leden kunnen drie maal meerijden om eens uit te testen. Daarna dienen ze een beslissing te nemen.
Nieuwe leden betalen 50 euro lidgeld en 160 euro als eenmalige bijdrage voor het basispakket kledij.

Kledij

De club biedt, na betaling van het lidgeld, een basispakket aan dat bestaat uit:
 • korte broek
 • koerstrui korte mouwen
 • koerstrui lange mouwen
De mogelijkheid om kledij bij te bestellen maken we bekend via de site. Wanneer basiskledij door een valpartij tijdens een rit in clubverband ernstig beschadigd werd, vervangt de club deze kledij gratis.

Organisatie van de ritten

Er wordt gereden in een 5 groepen systeem:
 • Groep A: rijden aan een richtsnelheid van 33 km/uur
 • Groep B: rijden aan een richtsnelheid van 31 km/uur
 • Groep C+: rijden aan een richtsnelheid van 28 km/uur
 • Groep C: rijden aan een richtsnelheid van 25 km/uur
 • Groep D: rijden aan een richtsnelheid van 20 km/uur
We rijden in clubverband drie keer per week: op woensdagavond om 18u00, op zaterdag om 09:00 en om 13:30, op zondagmorgen en op feestdagen om 09u00 met start aan de parking in de Zandstraat. Daguitstappen bijkomend aan de planning maken we ten laatste twee dagen vooraf via de site bekend.

De wegkapitein

 • bepaalt (in samenspraak met eventueel andere wegkapiteins) de afstand en de route en bewaakt de veiligheid in functie van de wegcode;
 • draagt een armband en is in het bezit van een fluitje;
 • zorgt voor coördinatie bij pech of voorvallen en staat in voor het verwittigen van de hulpdiensten (app 112 op smartphone!) bij een ongeval. Hij/zij brengt (achteraf) de voorzitter of het secretariaat op de hoogte.
De aanwijzingen van de wegkapiteins, dienen strikt opgevolgd te worden. De wegkapiteins verzoeken de niet-leden die eventueel toch meerijden om achteraan de groep aan te sluiten. De leden blijven hoffelijk t.o.v. andere weggebruikers.

AWP (AanWezigheidsPunten)

Er worden 5 AWP punten toegekend voor alle ritten in clubverband op woensdag, zaterdag, zon- en feestdagen. De lijst van erkende clubuitstappen verschijnt bij aanvang van het seizoen.
Er kunnen ritten bijkomen indien die uitgaan en erkend worden door het bestuur. Deze bijkomende ritten geven enkel recht op 5 AWP, mits volgende voorwaarden in acht zijn genomen:
 • minimum 5 clubleden nemen deel;
 • er staan die dag geen andere ritten op de planning;
 • de extra rit moet minstens twee dagen voordien zijn aangekondigd op de website door één van de gemachtigde wegkapiteins;
 • de extra rit gaat door op de dagen waarop gewoon gereden wordt.
Je kunt maar één keer per dag AWP en clubkilometers laten registeren.
AWP kan maar toegekend worden als gereden wordt in complete clubuitrusting (trui én broek en fietshelm). In geval de kledij niet voldoet aan de clubvoorwaarden, beschouwen we de gereden rit als een rit 'buiten clubverband'. Een nieuw aangesloten lid dat nog niet in het bezit is van de clubkledij wordt uiteraard geregistreerd.
Voor wie niet kan deelnemen aan de geplande uitstappen, zijn ook 5 AWP voorzien als ze de gewone ritten rijden.
Wie de rit mee heeft aangevat en onderweg pech heeft of slachtoffer is van een valpartij of wie voor aanvang van de rit aan één van de wegkapiteins heeft laten weten, dat hij of zij vroeger zal afslaan wegens omstandigheden krijgt ook zijn 5 AWP. De wegkapitein beslist zelf hoeveel km er voor betrokkene wordt geregistreerd.

Belang van de AWP

Op het einde van het seizoen gebeurt een verrekening van toegekende AWP naar Euro. Dit bedrag wordt bij de eerst volgende kledijbestelling in mindering gebracht.
 • Vanaf 100 AWP: 10 Euro
 • Vanaf 150 AWP: 15 Euro
 • Vanaf 200 AWP: 20 Euro
 • Vanaf 250 AWP: 25 Euro
 • Vanaf 300 AWP: 30 Euro
 • Vanaf 350 AWP: 35 Euro
 • Vanaf 400 AWP: 40 Euro

Klassement

Een seizoen begint het laatste weekend van februari of het eerste weekend van maart en duurt tot en met het laatste weekend van september of het eerste weekend van oktober. Deze periode geldt voor het klassement.

Kampioenen

De viering van de verschillende kampioenen gaat door tijdens het fin-de-saison feestje.

Clubkampioen is die dame én heer die op het einde van het seizoen het meeste AWP-punten heeft.
Wie clubkampioen dames/heren wordt, komt niet in aanmerking voor een andere laureaatstitel. De tweede in lijn wordt aldus laureaat van die categorie.

Midweekkampioen is die dame of heer die de meeste AWP-punten heeft verzameld op de woensdagritten. In geval van ex-aequo beslissen de totale aanwezigheidspunten (AWP) en daarna de totaal gereden km (ODO).

De Neofietkampioen is die dame of heer die voor het eerste jaar lid was en de meeste AWP-punten heeft. In geval van gelijke stand beslissen de gereden kilometers (ODO)(minstens 500km) over de laureaat.

De ODO-totaalkampioen is die dame of heer met de meest gereden km’ers. Dit is een registratie gebaseerd op de eerlijkheid en fair-play. Alle gereden kilometers komen in aanmerking. De registratie kan via de app of de gegevens worden aan de wegkapitein doorgegeven.

De ODO-clubkilometerkampioen is die dame of heer die de meest gereden km’ers in clubverband heeft. De Keizer of Keizerin is die dame of heer die 3 maal na elkaar, zonder onderbreking, clubkampioen is geweest. Eenmaal deze titel behaald, blijf je voor de rest van je dagen Keizer of Keizerin.
Organisatie
Algemene reglementen

Bredene
© 2012 www.wdbreduinia.be.
Levendige fietsclub, voor jong en oud, vlug en minder snel, groepstochten langs de kust en door de polders