Informatie

Lidgeld

 • Het lidgeld bedraagt 50 Euro per seizoen.
 • Nieuwe leden betalen 160 Euro extra en ontvangen bij inschrijving een volledig basispakket kledij.
 • Nieuwe leden betalen dus in totaal: 210 euro.

Alle betalingen dienen te gebeuren op rekening:
BE13 9733 6310 0639.

Voor ex-leden die terug lid wensen te worden geldt volgende regeling:
 • het seizoen volgend op het laatste seizoen: 50 euro zoals alle andere leden.
 • een tweede seizoen volgend op het laatste seizoen: 100 euro
 • vanaf een derde seizoen: terug de volle pot zoals nieuwe leden: 160 euro als het nog de bestaande kledij is op dat moment en 210 euro als er al een nieuwe kledij is.
Regeling voor minderjarigen:
 • onder de 14 jaar niet toegelaten
 • vanaf 14 tot 16 jaar mogen kinderen gratis meerijden, zonder clubkledij, maar ze moeten begeleid zijn door één
  van de ouders of voogd die  lid is !
 • vanaf 16 jaar mogen ze zelfstandig lid worden, na betaling lidgeld

Kledij

Het basispakket bestaat uit:

 • korte broek
 • koerstrui korte mouwen
 • koerstrui lange mouwen

Extra kledij kan bij besteld worden op tijdstippen bepaald door het bestuur. Dit zal steeds vermeld worden in Flashberichten op de website en via een mailing georganiseerd worden.

De bestelling gebeurt aan de hand van het on-line bestelformulier dat kan opgeroepen worden na het verkrijgen van een gepersonaliseerde mailing.


Verzekering

Familiale verzekering

Ieder clublid is VERPLICHT een familiale verzekering te hebben. Het polisnummer dient in het bezit te zijn van de secretaris.

De VZW BREDUINIA, alsmede het bestuur, alsmede de leden van het bestuur, alsmede de wegkapiteins, kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen met of door leden, tijdens de ritten georganiseerd door te club. Bij aansluiting bij de club wordt dit stilzwijgend aanvaard. De clubreglementen zijn geacht gekend te zijn door de leden.

Cycling Vlaanderen vergunning

De vergunning van de Wielerbond Cycling Vlaanderen omvat ook een verzekering Burgerlijk Aansprakelijkelijkheid, rechtsbijstand en persoonlijke ongevallen. Deze verzekering geeft ook dekking wanneer je buiten clubverband fietst, zelfs wanneer je met je gewone fiets rijdt en dit 24/24 uur! Een aanrader voor wie nog rondfietst zonder individuele verzekering.
Deze verzekering is volledig VRIJWILLIG en dus NIET VERPLICHT. Dit zit dus niet vervat in het jaarlijks lidgeld van de club.

Klik hier om het on-line inschrijvingsformulier van Cycling Vlaanderen op te roepen.

Enkele opmerkingen hierbij:

 • De verzekering dekt enkel lichamelijke schade, NOOIT de eigen materiële schade. Daarvoor kan de familiale verzekering (misschien)soelaas bieden.
 • De vergunning stelt je tevens in het bezit van een Cycling Vlaanderen-lidkaart, waarmee je bij vertoon, vermindering geniet op je deelname aan officiële  erkende toertochten.


Sponsors
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
Aanvraag lidmaatschap

Online Inschrijven

AansprekingVoornaam (*)Naam (*)
Email (*)
TelefoonGSM
Straat (*)
Postcode (*)
Gemeente (*)
GeboortedatumGeboorteplaats
v

Bijkomende administratieve gegevens

Nummer identiteitskaart
Instelling familiale verzekekering (*) Polisnummer (*)

Sportieve gegevens

Favoriete snelheidCaptcha image
Show another codeToon een andere codeVerstuur

Contact
On-line inschrijven

Bredene
© 2012 www.wdbreduinia.be.
Levendige fietsclub, voor jong en oud, vlug en minder snel, groepstochten langs de kust en door de polders